• REMONT, SERVIS i PRODAJA ALATNIH MAŠINA

  • REMONT, SERVIS I PRODAJA STRUGOVA

  • REMONT, SERVIS I PRODAJA CNC MAŠINAREMONT - SERVIS - PRODAJA ALATNIH MAŠINA

BMT Solutions & Technology Beograd

Remopnt alatnih mašina Beograd

BMT Solutions & Technology, firma za remont, servis i prodaju alatnih mašina pruža usluge profesionalnog i kvalitetnog remonta svih vrsta alatnih mašina. Remont svih nivoa se može vršiti na strugovima, bušilicama-glodalicama (Borverk), CNC mašinama, mašinama za savijanje i sečenje lima, kao i na mašinama za savijanje metala i presama svih vrsta.

Dugogodišnje iskustvo u remontu i održavanju alatnih mašina obezbeđuje laku i brzu identifikaciju kvarova, potencijalnih slabih mesta ili narušavanje kalibracije usled habanja i drugih uzroka. Remont alatnih mašina se može raditi u pogonima BMT Solutions & Technology ili u vidu terenskog rada na lokaciji na kojoj se mašina nalazi (proizvodna hala, skladište ili specifični prostori namenjeni remontu i servisu).

BMT Solutions & Technology obezbeđuje i mogućnost dugotrajne saradnje na održavanju mašina i obavljanje redovnih servisa.

Pored usluga remonta i servisa BMT Solutions & Technology vrši i prodaju remontovanih polovnih i novih alatnih mašina.

USLUGE REMONTA ALATNIH MAŠINA